Informacije

    Natpisi i piktogrami kao i posebna grafička rješenja izrađena u odjelu pripreme i dizajna kompjuterski se izrezuju iz samoljepljivih folija u širokoj paleti boja te apliciraju na razne površine u interjeru i iksterijeru. Također ovisno o dizajnu aplikaciju se printane folije s plastifikacijom.